เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ / ผบ.ควบคุม
ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.๑๓ สั่งการให้กำลังพล จำนวน ๑๑ นาย ออกช่วยขนย้ายกระสอบทราย จำนวน ๕๐๐ กระสอบ
ให้กับป้องกันภัยเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี