เมื่อ ๒๑ มี.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด ภาค ๑, พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด. ๑๓ พร้อมคณะ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม จต.น้ำตกผาแดง(จต.ดาวเรือง) ม.๓ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมมอบสิ่งของ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – ๑๙ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา และการปบ.งาน ของหน่วยเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ผ่าน เข้า - ออก และการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี ร.ต.อ.สุรัตน์ ดีรื่น รอง ผบ.ร้อยตชด.๑๓๗, ร.ต.อ.จรัญ  พึ่งโพธิ์ทอง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๗ และ ร.ต.ท.สง่า เทียมสยาม ผบ.มว.ตชด.๑๓๗๑ พร้อม กพ.ฯ ให้การต้อนรับ