เมื่อ ๒๑มี.ค.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติ งานด้านการป้องกันชายแดน การปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว และการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ตามช่องทางธรรมชาติ พื้นที่ จ.ราชบุรี โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ,ร.ต.อ.สุรัตน์ ดีรื่น รองฯ ปรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๗(๒) พร้อม ขตร. ในสังกัด ให้การต้อนรับ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าว และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ,สถานที่ก่อสร้างโครงการเต็นท์ที่พักขนาด ๒๕๐ เตียง ณ ร้อย ตชด.๑๓๗ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี