เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท. ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ (๒๑ ตุลาคม) ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน อดีตผู้บังคับบัญชา และคณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมพิธี