เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ เป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ”เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตามแผนโครงการบริจาคโลหิตของ กก.ตชด.๑๓ (ครั้งที่ ๒) ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี
โดยมีโดยมีประชาชน และข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมกันบริจาคโลหิตในกิจกรรม จำนวน ๖๖ ราย