เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุทรชัย บุญถาวร ครู(สบ๓) กก.ตชด.๑๓
, พ.ต.ท.สุวิทย์ เกรียงสี่หมื่น สว.กก.ตชด.๑๓ (ธกวส.), พ.ต.ต.เกรียงไกร มะลิทอง  สว.กก.ตชด.๑๓ (ผงป.), พ.ต.ต.หญิง บุณยานุช เหลืองสุรภีสกุล สว.กก.ตชด.๑๓ (กง.), ร.ต.อ.ประเสริฐ จิไธสง รองฯ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชน
ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  เพื่อถวายพระพร ให้หายจากพระอาการประชวรณ วัดบ้านทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี