เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ท. สุทรชัย บุญถาวร ครู (สบ.๓) ทำหน้าที่ผู้นิเทศ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓