เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๕ พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.สุทรชัย บุญถาวร ครู (สบ๓) ทำหน้าที่ผู้นิเทศ
,พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ พร้อมด้วยครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด จำนวน ๑๖ รร.
เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ กับ วังสระปทุม
ในการสัมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี๒๕๖๕(ครั้งท๔๑) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหม กก.ตชด.๑๓