การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลของหน่วยที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ตั้งโต๊ะหมู่บูชา-สมุดลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓