เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท. อภิรัตน์ เปี่ยมพูล ,พ.ต.ท. ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด
ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ