เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด. ๑๓ มอบหมายให้
พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓(จอส.,กร.) นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๓ นาย ร่วมกับส่วนราชการอำเภอพนมทวน
หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน ประชาชนจิตอาสา รวม ๘๐ คน ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัว โครงการ “๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล
ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติ”
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมี น.ส.สุริสา ลำเภาธีรภัทร ปลัดอำเภอพนมทวน ประธานในพิธี