ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือ
ให้แก่ข้าราชการตำรวจสังกัด บช.ตชด. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันชายแดน ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. และครู รร.ตชด.
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. กก.ตชด.๑๓ จึงจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังดิน ให้กับข้าราชการตำรวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันชายแดน และครู รร.ตชด. ในสังกัด