เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น.  พล.ต.อ.สุวัตน์  แจ้งยอดสุข  ผบ.ตร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเดินทาง ถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว
มี พล.ต.ต.ณัฐ  สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์  วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล  รอง ผกก.ตชด.๑๓,พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓  และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
ต่อมาคณะฯ เดินทางโดยรถยนต์ ไปจุดตรวจถาวารด้านความมั่นคงไทรโยค (พุองกะ) หมู่ ๔ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อรับฟังบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการจัดกำลังตั้งด่านความมั่นคง ตามเส้นทางถนน 323 จากชายแดนสังขละบุรีมาถึงในพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี 
เมื่อรับฟังบรรยายสรุปเสร็จได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน  ต่อจากนั้น เวลา 11.20 น. ผบ.ตร.พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมต่อ ที่ ร้อย ตชด.๑๓๖
ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี ร.ต.อ.วสันต์  หุ่นธานี รรท.ฯ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ
ต่อมาคณะฯ ได้เข้าประชุมรับฟังบรรยายสรุป สภาพปัญหาการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว , โดยมี ผบช.ตร.ภาค ๗ ,ผบช.สตม ,ผบ.พล ร.๙ ค่ายสุรสีห์
และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เมื่อรับฟังบรรยายสรุปเสร็จ คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานกักกันรูปแบบเฉพาะ ( OQ )