เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พ.ค ๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.   พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓  
, พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓  ,พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.,กร.) พร้อมกำลังพลจิตอาสา ได้ทำพิธีมอบบ้านให้กับประชาชน
หลังจากที่ได้นำชุดช่าง กก.ตชด.๑๓ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม จำนวน ๓ หลัง
ให้แก่ ๑.นางน้ำอ้อย สอนใจ ๒.นางสำราญ ตะพัง ๓.นายนพดล  เสริมสุข พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเตียงนอน ที่นอนให้กับชาวบ้าน
เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ โควิด ๑๙ สถานที่ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี