วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓
จำนวน ๕๕ นาย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑๕๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
กวาดใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างห้องน้ำ ล้างรอบโบสถ์ ณ วัดตรีมิตรประดิษฐาราม(ดอนเตาอิฐ)เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา