เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓ เป็นตัวแทนฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อ.เมือง จว.กาญจนบุรี