เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๔ เวลา ๐๗.๒๐ น. ว่าที่ พ.ต.ท.สุทธิพร  มิ่งขวัญ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๑ นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี