เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๒.๑๐ น. พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี  พร้อมคณะ ฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ตรวจเยี่ยม
และติดตามงานโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค กาญจนบุรี
และในเวลา ๑๔.๒๐ น. คณะ ฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการสอนและทำกิจกรรมนักเรียนปฐมวัย และการดำเนินกิจกรรมแปลงผักโครงการอาหารกลางวัน
ณ ร.ร.ตชด.เฮงเค็ลไทย ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท.ปัญจพล  คุ้มภัย  ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ พร้อม พ.ต.ท.วิรัช  วรรณพุก ครูใหญ่
ร.ร.ตชด.บ้านต้นมะม่วง , พ.ต.ต.มนัส  ลิสะนิ ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.เฮงเค็ลไทย , ด.ต.หญิง  สุวดี  เซี่ยงรอด  ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.วัดสุธาสินี ร่วมให้การต้อนรับ