เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนา
รร.ตชด.สุนทรเวช (บ้านสะเนพ่อง) หมู่ ๑ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท.ณรงค์ หุ้มขาว ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านเรดาร์
และ พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมกำลังพลชุดพัฒนาให้การต้อนรับ