เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.ปัญจพล  คุ้มภัย  ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ สั่งการให้ ด.ต.เรืองรอง  สิทธิ์ธิวงศ์ รอง.ผบ.มว.ตชด.๑๓๖๒
พร้อมพวกรวม ๔ นาย ปบ.ภารกิจร่วมกับ จนท.ทหารชุด มว.ลว.ที่ ๔ ,ทหารชุด มว.ปชด. เพิ่มเติมที่ ๑(บ้องตี้บน)
,จนท.ป่าไม้ชุดหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่กจ.๑๙(บ้องตี้) ทำการลาดตระเวนแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
และการกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดน บริเวณช่องทางเขาปลาน้อย
ม.๘ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พร้อมพัฒนาสัมพันธ์ กับทหารเมียนมากองพัน ๒๗๓
พบ ร.ท.เซเมียโก  พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับและได้มอบอาหารแห้งเพื่อแสดงความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน