เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.กร.) พร้อมกำลังพลจิตอาสารวม ๕ นาย
ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน  "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"  ณ ท่าเทียบแพบริเวณเกาะรัตนกาญจน์  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี