เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.อ.เฉลิมชัย ศรีสวัสดิ์ ผบ.สส. พร้อมคณะฯ เดินทางมาติดตามการปฏิบัติงาน ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวร
บ.พุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี โดยมี พล.ต.ต.ณัฐ  สิงห์อุดม รอง ผบช.ตชด. ,พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์  วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑
,ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓ ,ว่าที่ พ.ต.ต.วัฒนพล ดาแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๗
,ร.ต.อ.วสันต์  หุ่นธานี ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๖ พร้อมกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ