เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.๑๓ (ทุกสายงาน)
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ รอง จตร.(กต.๗) ,พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.กต.๗ พร้อมคณะตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๗
ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ กก.ตชด.๑๓ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ กก.ตชด.๑๓
และได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม สอ.ตชด.๑๓ จำกัด