เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ รอง ผกก.ตชด.๑๓,
พ.ต.ท.วิณพงศ์ บัวทองคำวิเศษ รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีอ่านสารของ ผบ.ตร.
เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าลานรวมพล กก.ตชด.๑๓