เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
สำคัญในพื้นที่ กก.ตชด.๑๓  ณ ร้อย ตชด.๑๓๕ ม.๑ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมการบูรณาการ
ดังนี้  ร้อย ตชด.๑๓๔ ,ร้อย ตชด.๑๓๕, ร้อย ตชด.๑๓๖ ,สภ.ทองผาภูมิ ,ฉก.ลาดหญ้า ,และ ฝ่ายปกครอง อ.ทองผาภูมิฯ รวม ๗๐ นาย
เพื่อเป็นการสกัดกั้นป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ