เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๔ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมชุดตรวจพิสูจน์เก็บกู้หรือทำลายวัตถุระเบิด และชุดสุนัขสงคราม กก.ตชด.๑๓
ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี