เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น ,ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒
,นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผอ.รร.บ้านท่ามะกา ,นาง นุสรา ทิพย์อุทัย รองผอ. รร.บ้านท่ามะกา พร้อมคณะรวม ๓๐ คน ได้เดินทางมามอบสื่อสาระความรู้
และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการยุวทูตความดีจิตอาสาจากมูลนิธิยุวทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศ ณ กก.ตชด.๑๓ เพื่อมอบให้กับ รร.ตชด./ศกร.ตชด.ในสังกัด  โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ  รอง ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท.สุทรชัย  บุญถาวร
นายตำรวจนิเทศฯ , พ.ต.ท.ประยงค์  มูลกำบิล ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบสิ่งของดังกล่าว