เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส./กร.) พร้อมกำลังพลจิตอาสา
กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๔ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา(ช่วยเหลือประชาชน) พัฒนาและทำความสะอาด วัดพระแทนดงรัง โดยมี นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธาน