เมื่อ ๑๕ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.13 พร้อมด้วย พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๑๓เป็นผู้แทน
มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ กองทุนสวัสดิการ ตร.ให้กับทายาทของ ด.ต.ถวิล แสนทวีสุข ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๑๓๓
ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหมราชเสนา กก.ตชด.๑๓