เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.  พล.ต.ต.พงศ์พิชญ์  วงศ์สวัสดิ์ ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอำลาหน่วย
เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.๑๓ ,สว.กก.ตชด.๑๓
ผบ.ร้อย(ทุกสายงาน) พร้อมกำลังพลภายในหน่วยให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายสถานการณ์ในพื้นที่
และมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพระยากลาโหมราชเสนา