เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ กก.ตชด.๑๓