เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมคณะ ได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.วิจิตรวิทยาคาร ม.๑ ต.ปิล๊อก
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมได้ให้โอวาทแก่คณะครูฯ พร้อมทั้งแจกขนมให้กับนักเรียน และฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริฯ
แนะนำการพัฒนาโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน พร้อมกำชับคณะครูทุกนายให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ
ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย โดยมี ด.ต.มานพ พรมฟ้า ครูใหญ่ พร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ