เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๔.๓๕ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมคณะ ได้เดินทางโดยรถยนต์ มาตรวจเยี่ยม ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล
ม.๔ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมได้ให้โอวาทแก่คณะครู พร้อมทั้งแจกขนมให้กับนักเรียน และฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ
งานโครงการพระราชดำริ ฯ พร้อมแนะนำการพัฒนาโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน พร้อมกำชับคณะครูทุกนายให้อยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ
ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย โดยมี พ.ต.ท.วิรยุทธิ์ แสงสุวรรณ ครูใหญ่ พร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ