เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมคณะ ได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านพัสดุกลาง
ม.๔ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล กำชับการปฏิบัติงาน เฝ้าตรวจ การลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถ และอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ
โดยมี ร.ต.ต.สุเวช ภูฉลาด รอง สว.(ป)กก.ตชด.๑๓(ร้อย ตชด.๑๓๕) พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ