เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมคณะ ได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มาตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าตรวจช่องทางมิตรภาพ ม.๑ ต.ปิล๊อก
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล กำชับการปฏิบัติงาน การลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถ และอยู่ในระเบียบวินัยของทางราชการ โดยมี ด.ต.นิรุธ สุทธชาติ รอง ผบ.มว.ตชด.๑๓๕๒/หน.ชุด พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ