เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๗.๔๕ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ต.ไพศาล ทบธรรม ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๕ พร้อมคณะ ได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ มาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการช้างศึก ม.๑ ต.ปิล๊อก
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ การวางกำลังของฝ่ายตรงข้าม โดยมี ร.ต.ต.อำนาจ สุขแจ่ม ผบ.มว.ตชด.๑๓๕๒ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ