เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.  พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.วินัย  รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.,กร.)
พร้อมกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๔ นาย   ทำกิจกรรมจิตอาสาออกช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอัคคีภัยของ  นางนกแก้ว พิมพา
บ้านเลขที่ ๒๒ ม.๒ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี