เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางมา
ร่วมพิธีปิดการอบรมสัมนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ณ  โรงแรมโคโค่วิวโฮเต็ล ต.แม่กลอง  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม