เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓  ได้เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนในพระราชานุคราะห์ฯ