ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดทำโรงเพาะเห็ดสาธิตให้กับศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ (ศอน.บก.ตชด.ภาค๑)  ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

 เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโอบะ ยูอิจิ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย,นายยูอิชิโระ โดอิ เลขานุการเอก (แผนกการเมือง) ,นางสาวทาคากิ มิสะ เลขานุการโท หัวหน้าโครงการ จีจีพี,นายอาคิโยชิ สุชุกิ เลขานุการโท ผู้ซึ่งจะมารับตำแหน่งหัวหน้าโครงการจีจีพีในวาระถัดไป เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงเพาะเห็ด ณ ศอน.บก.ตชด.ภาค๑ จว.กาญจนบุรี โดยมี พล.ต.ต.กัญชล  อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ /ผอ.ศอน.บก.ตชด.ภาค๑, พล.ต.ต.ประกอบ พลเดชา ผบก.ตชด.ภาค ๓ /ผู้ประสานงานโครงการฯ ,พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์  ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.ยอดยิ่ง  ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด, นักเรียนประจำ ศอน.ฯ หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนจากกรมทรัพย์พยากรธรณี เข้าร่วมในพิธี