เมื่อ ๑๑ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๕๐ น. พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผบช.ตชด., พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะฯ
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๓ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ของหน่วย และให้แนวทางในการปฏิบัติ
โดยมี พ.ต.อ.สุกิจ  ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี , พ.ต.ท.สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ,พ.ต.ท.วิณพงศ์ บัวทองคำวิเศษ รอง ผกก.ตชด.๑๓ ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ - ๑๓๗ ให้การต้อนรับ และเมื่อเวลา ๑๑.๔๕ น. คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กำลังพล ณ ร้อย ตชด.๑๓๔
โดยมี พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมให้โอวาทการปฏิบัติหน้าที่และกำชับไม่ให้กำลังพลเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
เสร็จแล้วได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านพระเจดีย์สามองค์ และมอบของบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล
พร้อมได้ตรวจภูมิประเทศพื้นที่ บริเวณจุดขนถ่ายสินค้าบริเวณช่องทางพระเจดีย์สามองค์