เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.๑๓
ฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายสนับสนุน (ทุกสายงาน) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ รอง จตร.(กต.๗) พร้อมคณะฯ
ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ กก.ตชด.๑๓
พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมพระยากลาโหม กก.ตชด.๑๓