เมื่อวันที่เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.นรินทร คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑
,พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ ,พ.ต.ต.เทิดศักดิ์ ทองสุข สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑
ได้เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ จาก ร้อย ตชด.๑๓๔ มาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า และได้เยี่ยมชมการให้บริการของ
หน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จกระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งได้ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพให้กับประชาชน และนักเรียน รร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า
ม.๖ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ต.เอนก คำภิมูล ครูใหญ่ฯ และคณะครูให้การต้อนรับ