เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. พ.ต.ท.อภิรัตน์  เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอาคารบ้านพัก (แฟลตหนองบัว)
เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาปรับปรุง โดยได้มอบนโยบายให้มีการปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ และตัดแต่งต้นไม้
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำความสะอาดบ้านพักที่อยู่อาศัยให้สะอาดสวยงาม