เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ,พ.ต.อ.นรินทร คำแก่น รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ ,พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓
,พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี รอง ผกก ตชด.๑๓ ,พ.ต.ท.อรรถพล แพสอาด ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.สหธนคารกรุงเทพ
โดยมี ร.ต.ต.สกล วังคีรี ครูใหญ่ และคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งคณะฯ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทาน
สมเด็จกระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งได้ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพให้กับประชาชน และนักเรียน รร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี