เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๖ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ผกก.ตชด.๑๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วินัย รัตนา สว.กก.ตชด.๑๓ (จอส.กร.)
นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๑๓ จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร อสม. ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ปลูกต้นไม้ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอพนมทวน และพื้นที่โดยรอบ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี