เมื่อ 23 เม.ย. 62 พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์ ผกก.ตชด.13 ได้เรียกข้าราชการฝ่ายอำนวยการและฝ่ายสนับสนุน ประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติของหน่วยให้กับกำลังพล  ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรกรี