เมื่อวันที่  25  เม.ย. 62  กก.ตชด.13 มอบหมายให้ ร.ต.อ.เจริญ อิ่มเปลี่ยน รอง สว.กก.ตชด.13(กทบ.) ทำหน้าที่ชุดเก็บกู้ฯ พร้อมด้วยกำลังพลข้าราชการตำรวจหญิง และเจ้าหน้าที่หมวดสุนัขสงคราม ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่และเฝ้าระวังพื้นที่จัดงาน(Anzac Day)  ที่สุสานทหารสัมพันธมิตร(ดอนรัก) โดยได้ทำการติดตั้งประตู Walk Through ตรวจบุคคลเข้า-ออก ณ สุสานทหารสัมพันธมิตร(ดอนรัก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี