Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
13

กก.ตชด.๑๓

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยึดมั่นในวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม ดำรงตนอย่างพอเพียง ++ ++ ++

AmazingCounters.com

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

-เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒>>ดาวน์โหลด<<

-เรื่อง ขอทราบความต้องการที่นั่งศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในสายวิทยาการด้านการข่าวของ. โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย>>ดาวน์โหลด<<

-แผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ประจำปี 2561>>ดาวน์โหลด<<

-เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูช่วยสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน>>ดาวน์โหลด<<

-ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน ๒ อัตรา>>ดาวน์โหลด<<

-กำหนดการเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ที่ บช.ตชด. , รพ.ตร.  อ่านต่อ>>ดาวน์โหลด<<

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผลการทดสอบ >>ดาวน์โหลด<<

    - กรมบัญชีกลาง ยกเลิกสแกนนิ้ว ให้ข้าราชการใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันที เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561  อ่านต่อ 〉〉〉

     -แจ้งข้าราชการตำรวจที่สนใจโอนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ส่วนกลางกรม และเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ อ่านต่อ 〉〉〉

   

 

 

ผลการปฏิบัติงานของ กก.ตชด.๑๓

แข่งขันกีฬา “ ยอดฟ้าลีก ” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ ยอดฟ้าลีก ” ครั้งที่1 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)

ลิ้งค์ Facebook ตชด.กาญจนบุรี ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

ร่วมปฏิบัติภารกิจประจำ กอร.ถปภ.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.ท.ณรงค์ ทาประดิษฐ รอง ผกก.ตชด.๑๓, พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๗/นตต.กอร.ถปภ.พร้อมจนท.ส่วนเกี่ยวข้อง และกพ. ร่วมปฏิบัติภารกิจประจำ กอร.ถปภ.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) และการติดตามการดำเนินงานโครงการ BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จว.ราชบุรี

ลิ้งค์ Facebook ตชด.กาญจนบุรี ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

 

 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา ผกก.ตชด.๑๓ พร้อม พ.ต.ท.ยอดยิ่ง ชมมี ผบ.ร้อย ตชด.๑๓๒ และ ร.ต.อ.หญิง รัชนี ทองหอม ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.131 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค การดำเนินการสร้างสุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

ลิ้งค์ Facebook ตชด.กาญจนบุรี ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันสถาปนาฯ ณ. พล.ร.9

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา ผกก.ตชด.13 พร้อมด้วย นายตำรวจสัญญาบัตร ชุดที่ 6 เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันสถาปนาฯ ณ. พล.ร.9

ลิ้งค์ Facebook ตชด.กาญจนบุรี ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

 

ร่วมงานฌาปณกิจศพ
เมื่อวันที่10 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.สรนันท์ ม่วงศรีพิทักษ์ รอง ผกก.ตชด.13 พร้อมด้วย ด.ต.ชัยมงคล สงวนประเสริฐ พลขับ ได้เดินทางเข้าร่วมงานฌาปณกิจศพ บิดาของ ส.ต.ต.สงกรานต์ ศรสุวรรณวุฒิ เจ้าหน้ากองร้อย ตชด.137

ลิ้งค์ Facebook ตชด.กาญจนบุรี ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

 

ติดตามภารกิจและกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่  Facebook ตชด.กาญจนบุรี ค่ายพระพุทธยอดฟ้า

                                                                                                                           

 

Copyright © 2018 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 Rights Reserved.