เมื่อ 26 เม.ย. 62  ร้อย ตชด.137 มอบหมายให้ ร.ต.ต.สุเทพ ภู่ระหงษ์ รอง สว.(ป)กก.ฯ/จนท.พยาบาล พร้อม กพ.มว.มชส.ฯ รวม 5 นาย ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  และกาชาดจังหวัดราชบุรี  ณ วัดเวฬุวนาราม ม.3 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี นพ.สุพจน์  จิระราชวโร  ผอ.รพ.ดำเนินสะดวก  เป็นหัวหน้าคณะฯ และการออกปฏิบัติงานครั้งนี้มี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคจำนวน ๘๒ คน